OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA

30.11.2009

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 001.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 001

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 002.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 002

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 003.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 003

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 004.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 004

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 005.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 005

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 006.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 006

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 007.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 007

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 008.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 008

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 009.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 009

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 010.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 010

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 011.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 011

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 012.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 012

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 013.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 013

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 014.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 014

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 016.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 016

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 017.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 017

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 018.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 018

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 019.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 019

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 020.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 020

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 021.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 021

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 022.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 022

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 023.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 023

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 025.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 025

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 026.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 026

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 027.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 027

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 028.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 028

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 029.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 029

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 030.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 030

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 031.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 031

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 032.jpg

OŠ BAKAR- POSJETA PRVAŠIĆA S UČITELJICOM SOBOL-TURINA 032